Choreografie


Wanneer de muziek staat, is het mogelijk om een passende choreografie te schrijven. Passend slaat dan enerzijds letterlijk op de muziek, anderzijds op de verwachtingen en niveau van de deelnemers.

De choreografie wordt meestal gaandeweg geschreven en aangepast. Na de eerste instructie kunnen we al zien hoe hoog het plafond is. Zo kunnen we het maximale uit ieders kwaliteiten halen en toch de haalbaarheid bewaken.

Wij als creatievelingen zijn met name bezig met het schrijven van de choreografie, zoals wij denken dat deze leuk is en bij jullie past. Soms kan het zijn dat jullie mening anders is; wij kennen jullie natuurlijk niet door en door. Korte lijnen maakt het daarom eenvoudig om passages aan te passen. Jullie als opdrachtgever hebben altijd de eindregie!